30 let UNIKOM Agroslužby

Střediska


Středisko UNIKOM ČáslavStředisko UNIKOM Zbraslavice (Prostřední Ves)Středisko UNIKOM Uhlířské Janovice

Středisko UNIKOM Čáslav


Středisko Čáslav se nachází na severním okraji města Čáslav poblíž silničního obchvatu a poblíž letecké základny Chotusice, kde Armáda ČR provozuje „Gripeny”.

Středisko je co do objemu prodaného zboží a poskytnutých služeb největší ze všech tří středisek spadajících pod UNIKOM Čáslav. Mezi střediskové činnosti patří obchod a poskytování služeb, které jsou povětšinou spjaty se zemědělstvím. Jako hlavní obchodní činnost lze uvést prodej průmyslových hnojiv, mletých vápenatých hmot a pesticidů. Středisko má v současné době pro skladování průmyslových hnojiv k dispozici kvalitní a technologicky dobře vybavené sklady o celkové kapacitě zhruba deset tisíc tun pro pevná hnojiva a tři tisíce tun pro kapalná hnojiva. Ke skladování vápenatých hmot disponuje skladovacím silem o kapacitě 120 tun. Kromě prodeje těchto komodit středisko zajišťuje, v případě zájmu zákazníků, i jejich polní aplikaci. K tomuto účelu středisko provozuje flotilu aplikační techniky zahrnující jak techniku pro aplikaci průmyslových hnojiv, tak i vápenatých hmot a pesticidů. Podrobnější informace naleznete v sekci Agroslužby. Vedle prodeje průmyslových hnojiv a pesticidů se středisko Čáslav dále zaměřuje na prodej uhlí (zhruba deset tisíc tun ročně), písků, říčních štěrků (tzv. kačírků) a kamenných drtí nejrůznějších frakcí. Středisko Čáslav ve svém areálu provozuje také prodejnu zemědělských potřeb (ZEMPO) a nezávislý autoservis spolu s pneuservisem.

Středisko UNIKOM Zbraslavice (Prostřední Ves)


Středisko Zbraslavice se nachází mezi obcemi Prostřední Ves a Zbraslavice poblíž města Zruč nad Sázavou na Kutnohorsku. Středisko se v současné době zabývá hlavně obchodní činností, okrajově pak službami (doprava uhlí, doprava kapalných hnojiv z našeho střediskového skladu na sklad zemědělce).

Hlavními obchodovanými komoditami jsou průmyslová hnojiva, a to jak pevná tak kapalná, dále uhlí, říční štěrky (kačírky) a kamenné drtě nejrůznějších frakcí. Pesticidy se na tomto středisku neobchodují.

Ke skladování průmyslových hnojiv jsou v současné době na středisku Zbraslavice (Prostřední Ves) k dispozici kvalitní a technologicky dobře vybavené sklady o celkové kapacitě zhruba pět tisíc tun pro pevná hnojiva a devět set tun pro kapalná hnojiva.

Středisko UNIKOM Uhlířské Janovice


Středisko Uhlířské Janovice se nachází na okraji města, které leží na hlavní silnici mezi Kolínem a dálnicí D1. Vzdálenost od Kolína je zhruba 15 km a od sjezdu na dálnici zhruba 12 km. Středisko se v Uhlířškých Janovicích nachází na jejich západním okraji poblíž železničního nádraží.

Středisko se zabývá obchodní činností a službami, které jsou většinou spjaty se zemědělstvím. Jako hlavní obchodní činnost lze uvést prodej průmyslových hnojiv, a to v jejich dvou hlavních formách, a sice pevné a kapalné. Pesticidy se v Uhířských Janovicích prodávají jen ve velmi omezeném množství a sortimentu. Středisko má v současné době k dispozici kvalitní a technologicky dobře vybavený sklad o celkové kapacitě zhruba pět tisíc tun pro pevná hnojiva a dva tisíce tun pro kapalná hnojiva. Mimo tyto sklady provozuje také skladovací sila pro skladování mletých vápenatý hmot s kapacitou pět set tun.

Kromě prodeje průmyslových hnojiv středisko zajišťuje i jejich aplikaci. Z dalších aplikačních služeb je možné jmenovat aplikaci organických hnojiv, dále pesticidů a mletých vápenatých hmot. Více o službách nabízených zemědělcům naleznete v sekci Agroslužby. Mezi další nabízené služby patří vnitrostátní nákladní automobilová doprava. Autodoprava je specializována na dopravu sypkých a pevných materiálů v otevřených návěsech a přívěsech. Osvědčenou značkou nákladního vozu, kterou ve svém autoparku na středisku využívají, je nákladní vůz značky DAF. Středisko rovněž patří v regionu Uhlířských Janovic mezi významné prodejce uhlí, písků, štěrků (kačírků) a kamenných drtí nejrůznějších frakcí.