30 let UNIKOM Agroslužby

Informace o provozovateli a o zpracování cookies


Informace o provozovateli webových stránek

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost U N I K O M, a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Karlov, Kutná Hora. IČ: 46355821. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Správce osobních údajů, společnost U N I K O M, a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Karlov, Kutná Hora, IČ: 46355821, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, fungování webových stránek a pro zobrazování cílených reklamních sdělení. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Název souboru cookies Účel Maximální expirace
__utma statistiky návštěvnosti, remarketing 2 roky
__utmb statistiky návštěvnosti, remarketing 30 minut
__utmc statistiky návštěvnosti, remarketing do ukončení session
__utmt statistiky návštěvnosti, remarketing 10 dní
__utmz statistiky návštěvnosti, remarketing 6 měsíců
_ga statistiky návštěvnosti, remarketing 2 roky
_gat_gtag_UA_53739656_1 statistiky návštěvnosti, remarketing 1 rok
_gid statistiky návštěvnosti, remarketing 24 hodin
sid remarketing 1 měsíc
origin_ref statistiky návštěvnosti, funkčnost webu 1 měsíc
PHPSESSID funkčnost webu do ukončení session

Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy společnosti Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Od používání identifikátorů zařízení nebo souborů cookies Googlu se můžete odhlásit na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Také se můžete odhlásit od používání souborů cookies třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative a nastavit si způsob využívání identifikátorů zařízení pomocí nastavení Vašich zařízení. Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují naše reklamy na různých webech.

Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery probíhá šifrovaně a všechna vaše data jsou uložena pouze na zabezpečených serverech. Abychom zamezili zneužití vašich osobních údajů, máme zavedené přiměřená opatření, jak technického, tak organizačního rázu.

Prosíme, vezměte na vědomí, že máte právo: vzít svůj souhlas se zpracováním osobních kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. Dále můžete žádat o výmaz osobních údajů. Výmaz se však nedotkne údajů, které musíme podle zákona uchovávat. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (například avšak nejen pokud máte vůči nám neuhrazenou pohledávku nebo v případě probíhajícího soudního řízení). Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud budou na vaší straně existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí kontaktů uvedených výše. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nastalou situaci řešit nejprve s námi.