Střediska agroslužeb UNIKOM Kutná Hora

 Středisko UNIKOM Čáslav

Středisko Čáslav se nachází na severním okraji města Čáslav poblíž silničního obchvatu a poblíž letecké základny Chotusice, kde Armáda ČR provozuje populární „Gripeny“.

Středisko je co do objemu prodaného zboží a poskytnutých služeb největší ze všech tří středisek spadajících pod UNIKOM Čáslav. Mezi střediskové činnosti patří obchod a poskytování služeb, které jsou povětšinou spjaty se zemědělstvím. Jako hlavní obchodní činnost lze uvést prodej průmyslových hnojiv, mletých vápenatých hmot a pesticidů. Středisko má v současné době pro skladování průmyslových hnojiv k dispozici kvalitní a technologicky dobře vybavené sklady o celkové kapacitě cca 10 000 tun pro pevná hnojiva a 2850 tun pro kapalná hnojiva.  Ke skladování ml. vápenatých hmot disponuje skladovacím silem o kapacitě 120 tun. Kromě prodeje těchto komodit středisko zajišťuje, v případě zájmu zákazníků, i jejich polní aplikaci. K tomuto účelu středisko provozuje flotilu aplikační techniky zahrnující jak techniku pro aplikaci průmyslových hnojiv, tak i vápenatých hmot a pesticidů. Podrobnější informace naleznete v sekci Agroslužby. Vedle prodeje průmyslových hnojiv a pesticidů se středisko Čáslav dále zaměřuje na prodej uhlí (cca 10 000 t ročně), písků, říčních štěrků (tzv. kačírků) a kamenných drtí nejrůznějších frakcí. Středisko Čáslav ve svém areálu provozuje také prodejnu zemědělských potřeb (ZEMPO) a nezávislý autoservis spolu s pneuservisem, bližší informace o nich naleznete rovněž pod samostatným odkazem AUTO UNIKOM na hlavní stránce UNIKOMu.

caslav.jpg

 

Středisko UNIKOM Uhlířské Janovice

Středisko Uhlířské Janovice se nachází na okraji města, které leží na hlavní silnici mezi Kolínem a dálnicí D1. Vzdálenost od Kolína je cca 15 km a  od sjezdu na dálnici cca 12 km. Středisko se v U. Janovicích nachází na jejich západním okraji  poblíž železničního nádraží. Stejně jako Středisko Zbraslavice (Prostřední Ves) byly i Uhlířské Janovice v minulosti samostatným závodem v rámci společnosti UNIKOM, a. s., ale od 1. 1. 2010 organizačně patří rovněž jako Zbraslavice pod Závod UNIKOM Čáslav.

Středisko se zabývá obchodní činností a službami, které jsou většinou spjaty se zemědělstvím. Jako hlavní obchodní činnost lze uvést prodej průmyslových hnojiv, a to v jejich dvou hlavních formách, a sice pevné a kapalné. Pesticidy se v U. Janovicích prodávají jen ve velmi omezeném množství a sortimentu. Středisko má v současné době k dispozici kvalitní a technologicky dobře vybavený sklad o celkové kapacitě cca 5 000 tun pro pevná hnojiva a cca 2 000 tun pro kapalná hnojiva. Mimo tyto sklady provozuje ještě skladovací sila pro skladování mletých vápenatý hmot s kapacitou 500 tun.

Kromě prodeje průmyslových hnojiv středisko zajišťuje i jejich aplikaci. Z dalších aplikačních služeb je možné jmenovat aplikaci organických hnojiv, dále pesticidů a mletých vápenatých hmot. Středisko provozuje také zemědělskou laboratoř spolupracující s dalšími odbornými certifikovanými laboratořemi. Více o službách nabízených zemědělcům naleznete v sekci Agroslužby. Mezi další nabízené služby patří vnitrostátní nákladní automobilová doprava. Autodoprava je specializována na dopravu sypkých a pevných materiálů v otevřených návěsech a přívěsech. Osvědčenou značkou nákladního vozu, kterou ve svém autoparku na středisku využívají, je nákladní vůz značky DAF. Středisko rovněž patří v regionu Uhlířských Janovic mezi významné prodejce uhlí (info na hlavní stránce v sekci UHLÍ UNIKOM), dále písků, štěrků (kačírků) a kamenných drtí nejrůznějších frakcí.

uhl-jan.jpg

 

Středisko UNIKOM Zbraslavice (Prostřední Ves)

Středisko Zbraslavice se nachází mezi obcemi Prostřední Ves a Zbraslavice poblíž města Zruč nad Sázavou na Kutnohorsku. Do 31. 12. 2009 bylo toto středisko samostatným závodem v rámci společnosti UNIKOM, a. s., po tomto datu se stalo součástí Závodu UNIKOM Čáslav (podrobněji viz sekce O nás).

Středisko se v současné době zabývá hlavně obchodní činností, okrajově pak službami (doprava uhlí, doprava kapalných hnojiv z našeho střediskového skladu na sklad zemědělce).

Hlavními obchodovanými komoditami jsou průmyslová hnojiva, a to jak pevná tak kapalná, dále uhlí, říční štěrky (kačírky) a kamenné drtě nejrůznějších frakcí. Pesticidy se na tomto středisku neobchodují.

Ke skladování průmyslových hnojiv jsou v současné době na středisku Zbraslavice (Prostřední Ves) k dispozici kvalitní a technologicky dobře vybavené sklady o celkové kapacitě cca 5 000 tun pro pevná hnojiva a 900 t pro kapalná hnojiva.

p-v.jpg