Agrolaboratořagrolaborator-kolaz.jpg

Na středisku v Uhlířských Janovicích je v provozu odborné pracoviště zemědělské laboratoře, která slouží pro potřeby subjektů podnikajících v zemědělství, zpracovateském průmyslu, ale i drobných pěstitelů a širové veřejnosti.

Činnost laboratoře je zaměřena především na tyto chemické analýzy:

Půdy: Stanovení obsahu základních živin P, K, Mg, Ca, pH, humusu

         Stanovení mikroprvků Cu, Zn, Mn, Fe, B

         Stanovení půdního dusíku N-N03 + N-NH4

         Rozbory se provádí metodou Mehlich III. nebo KVK

Rostliny: Polní plodiny, zelenina, vinná réva

             Stanovení základních živin N, P, K, Ca, Mg

             Mikroprvky Mn, Zn, Fe, Cu, B, S

Krmiva: Základní rozbory objemových krmiv a krmných směsí

Statková a průmyslová hnojiva

Pitné a odpadní vody

 

Kontrola kvality činnosti laboratoře je sledována pravidelnými audity Národní referenčí laboratoře UKZUZ Brno a účastí v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách.

 

Kontakt: Ladislav Doležal (vedoucí laboratoře), tel.: 778 722 755, email:

Adresa: UNIKOM, a.s. - Zemědělská laboratoř, 28. října 788, 285 04 Uhlířské Janovice